Co to jest SSH i do czego służy?


Co to jest SSH i do czego służy?

W opisach usług serwerowych znaleźć się może informacja o dostępie do SSH. Co to jest, do czego służy i komu może się przydać? Sprawdźmy, z jakimi korzyściami dla użytkownika wiąże się korzystanie z protokołu SSH.

SSH – co to jest?

SSH to skrót od Secure Shell – protokół stosowany w sieciach TCP/IP. Jest to szyfrowany protokół komunikacyjny, który pozwala na zdalne połączenie z serwerem. Osiągalny jest on nie tylko dla użytkowników serwerów VPS, ale również w przypadku hostingu Komfort i Pro. Korzystając z takiego dostępu, można zarządzać plikami, które znajdują się na serwerze – przenosić je i kopiować pomiędzy katalogami czy też zmieniać ich zawartość. Cechą wyróżniającą port SSH jest nie tylko transfer danych w postaci zaszyfrowanej, ale również identyfikacja użytkowników na wiele różnych sposobów. W przypadku hostingu współdzielonego SSH służy głównie do zarządzania plikami. Nie można uruchomić aplikacji, które nie są standardowo zainstalowane na serwerze. Nie jest możliwe również budowanie w ten sposób własnych serwerów. Korzyści, jakie daje SSH są nieocenione dla każdego administratora, jak i zaawansowanego użytkownika.

Zdecydowanie bardziej popularnym sposobem łączenia się z serwerem jest FTP, czyli File Transfer Protocol. Czym się różni od SSH? Otóż FTP służy głównie kopiowaniu plików na serwer oraz ich pobieraniu na własne urządzenie, natomiast SSH pozwala na pracę na samym serwerze i wykonywanie różnych komend. Najprościej można to opisać w ten sposób, że w przypadku FTP edycja pliku wymaga jego pobrania, zmiany i następnie przesłania na serwer. Natomiast korzystając z SSH, pliku nie trzeba edytować lokalnie – operację można wykonywać od razu na serwerze, co jest zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem. Zadaniem protokołu SSH jest również zabezpieczenie połączenia. Autoryzacja może się odbywać na podstawie klucza – pliku z ciągiem znaków – albo standardowo poprzez podanie loginu i hasła.

Protokół SSH ma szerokie zastosowanie. Może być wykorzystywany m.in. do:

 • Bezpiecznego transferu plików.
 • Korzystania z poczty e-mail.
 • Pracy na zdalnych maszynach.
 • Przeglądania plików na serwerze.
 • Zmieniania uprawnień plików.
 • Użytkowania zdalnych baz danych.

Dzięki zastosowaniu SSH można skutecznie zapobiec atakom na serwer, takim jak:

 • Przechwycenie haseł.
 • Podsłuch oraz zafałszowanie sesji.
 • Podszywanie się pod zaufany system czy serwer DNS.

Jak się połączyć z serwerem SSH?

Jeśli nasza usługa daje możliwość połączenia się z serwerem przy pomocy protokołu komunikacyjnego SSH, to aby tego dokonać, musimy pobrać adekwatny do tego celu program. Najczęściej używaną aplikację w środowisku Windows stanowi PuTTy – jest ona darmowa i umożliwia łączenie się z serwerem przy pomocy jednego z kilku protokołów komunikacyjnych, m.in. SSH. Żeby połączyć się z serwerem w AZ.pl za pomocą SSH należy:

 1. Pobrać program, co można zrobić tutaj – https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html. Rozmiar pobieranego pliku to tylko 1 MB.
 2. Po otwarciu programu pojawi się okno dialogowe, w którym należy wypełnić następujące pola:
 • Host name – może to być nazwa hosta serwera, np. vps-1000143-206.az.pl lub jego adres IP, np. 89.161.176.174.
 • Connection type – należy wybrać SSH.

ssh panel

 

 1. W polu Saved Session można wpisać dowolną nazwę dla danego połączenia SSH. Po kliknięciu Save zostanie ono zapisane w pamięci programu. Dzięki temu, przy kolejnej próbie połączenia, możliwe będzie wczytanie wcześniej wprowadzonych ustawień. Wystarczy wskazać zapisaną sesję i kliknąć Load.
 2. W kolejnym kroku należy kliknąć Open, żeby zainicjować połączenie. Następnie pojawi się okno konsoli, w które trzeba wpisać login i hasło, po czym kliknąć ENTER. Podczas wpisywania hasła na ekranie nie będą pojawiać się żadne znaki – nawet gwiazdki. Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlona data ostatniego logowania. Teraz już możliwe jest wykonywanie zaplanowanych operacji za pomocą wiersza poleceń. Jeśli jednak nie potrafimy samodzielnie wykonać operacji na plikach, to warto skorzystać z pomocy naszych administratorów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Asystent AZ.

Podstawowe polecenia w konsoli

Konsola tekstowa obsługuje setki komend. Wymienimy wyłącznie te podstawowe:

 •  PWD (skrót od print working directory) – wskazanie aktualnego katalogu, tj. wyświetlenie ścieżki do katalogu, w którym się znajdujemy.
 • CHMOD (change mode) – zmiana uprawnień do plików i katalogów, dzięki czemu można nadać prawa do ich odczytywania, zapisywania i wykonywania. Np. żeby nadać pełne prawa do pliku właścicielowi, a pozostałym prawa do odczytu i wykonywania do folderu „foto”, należy użyć polecenia chmod foto 755.
 • LS –  uzyskanie listy plików w lokalizacji, w której się aktualnie znajdujemy lub w lokalizacji podanej w poleceniu.
 • RM (remove) – usuwanie plików lub katalogów. Np. jeśli chcemy usunąć plik o nazwie informacje.txt, to należy użyć polecenia RM informacje.txt.
 • CD (change directory) – przejście do innego katalogu. Np. jeśli jesteśmy w katalogu głównym, a chcemy się znaleźć w folderze „foto”, to musimy skorzystać z polecenia CD foto.
 • CP (copy) – kopiowanie plików i katalogów z jednej lokalizacji do drugiej. Podstawowa wersja tego polecenia zawiera CP, lokalizację pliku, który ma być skopiowany i adres folderu, do którego kopia ma trafić.
 • CAT – wyświetlanie zawartości plików tekstowych. Żeby uzyskać taki efekt, wystarczy użyć polecenia CAT i wpisać nazwę pliku. Można również podać w jednym poleceniu nazwy kilku plików oddzielone spacją, czego efektem będzie otwarcie kilku plików jednocześnie.
 • FIND – wyszukiwanie plików nie tylko na podstawie ich nazwy, ale również rozmiaru czy daty modyfikacji.

Korzystanie z poleceń w konsoli sugerujemy wyłącznie zaawansowanym użytkownikom. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi administratorami.

Źródło: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/do-czego-moze-sluzyc-dostep-ssh-do-uslugi-w-home-pl