Zmiany w Kodeksie Pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy. Co nas czeka w 2023?  


Rok 2023 niesie za sobą wiele zmian w prawie pracy. Określenie zasad pracy zdalnej, dłuższe urlopy i kontrole trzeźwości przeprowadzane przez pracodawcę – czy to wszystko, co czeka nas w 2023? 

 

Praca zdalna 

Nowelizacja Kodeksu Pracy to spore zmiany w pracy zdalnej, która dotychczas była organizowana w oparciu o tymczasowe przepisy – te, które działały od czasu pandemii. Nowe zasady umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej w trybie hybrydowym lub w pełnym wymiarze, co ważne – w miejscu uprzednio ustalonym z pracodawcą. Oznacza to, że jeśli zadeklarujemy jako miejsce pełnienia obowiązków służbowych swoje mieszkanie, nie możemy w międzyczasie przenieść się do kawiarni czy parku, musimy pozostać pod ustalonym adresem.  

Ustalenia dotyczące pracy zdalnej powodują, że nieuczciwi pracodawcy nie będą mogli tym samym oszczędzić na utrzymaniu pracownika, przerzucając na niego część kosztów. Umożliwiając pracę zdalną, pracodawca zobowiązuje się do pokrycia części należności za prąd czy internet wykorzystywany podczas pełnienia obowiązków służbowych. Ma również obowiązek zapewnienia niezbędnego sprzętu bądź wypłaty ekwiwalentu w przypadku korzystania z własnych narzędzi.  

W ustawie zawarto także zapisy o okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze 24 dni w roku. Mogą z niej skorzystać pracownicy, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki stacjonarnie w siedzibie firmy. Pracodawca może umożliwić skorzystanie z okazjonalnej pracy zdalnej na podstawie wniosku pracownika. Co więcej, ma obowiązek uwzględnić taki wniosek wystosowany m.in. przez kobiety w ciąży lub rodzica dziecka do lat 4. 

Zwiększą się także możliwości przeprowadzania kontroli pracownika pod kątem przestrzegania zasad BHP podczas pracy zdalnej. Pracodawca będzie mógł zrealizować ją w zadeklarowanym miejscu wypełniania obowiązków służbowych i pojawić się tam w jego godzinach pracy. Podczas przeprowadzania kontroli nie może naruszać prywatności pracownika i pozostałych mieszkańców, a także utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.  

 

Kontrola trzeźwości 

Po sporządzeniu odpowiedniego regulaminu i przedstawieniu go pracownikowi, pracodawca zyska możliwość samodzielnego przeprowadzenia kontroli trzeźwości. Jeśli kontrola wykaże stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości, pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do pracy. W przypadku wykrycia alkoholu w organizmie pracownika, pracodawca może upomnieć go pisemnie lub ustnie, a także zastosować naganę lub karę finansową. Ma też możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

Dodatkowy urlop 

W projekcie zmiany Kodeksu Pracy pojawiły się ustalenia dotyczące bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz urlopu z powodu siły wyższej. Z pierwszego będą mogli skorzystać pracownicy, którzy muszą zaopiekować się członkiem rodziny. Urlop będzie im przysługiwać w wymiarze 5 dni w roku. Drugi będzie z kolei możliwy do wykorzystania w przypadku nagłego zdarzenia w wymiarze 2 dni w roku.  

Dodatkowo, po przyjęciu dyrektywy unijnej o work-life balance zwiększy się wymiar urlopu rodzicielskiego – z 32 do 41 tygodni oraz z 34 do 43 tygodni w przypadku ciąży mnogiej. Zarządzenia UE miały zostać wdrożone w życie już w sierpniu 2022 roku, ustawodawca nie zachował jednak tego terminu. 

 

Pozostałe zmiany 

Praca zdalna, kontrole pracodawcy i dłuższy urlop to nie wszystkie zmiany, które czekają nas w tym roku. Z wejściem przepisów w życie pracownik zyska możliwość jednoczesnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w więcej niż jednym przedsiębiorstwie. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi pracy w innym zakładzie (oczywiście z wyjątkiem kwestii objętych zakazem konkurencji). 

Zmienią się także zasady zatrudniania na okres próbny – pracodawca nie będzie mógł zatrudnić tego samego pracownika na drugi okres próbny po zakończeniu pierwszego. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy druga umowa o pracę na okres próbny będzie dotyczyć innego stanowiska. Dodatkowo, czas okresu próbnego będzie podyktowany tym, na jaki okres pracodawca zamierza przedstawić umowę po zakończeniu okresu próbnego. Jeśli docelowa umowa o pracę ma zostać zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy, okres próbny nie może trwać dłużej niż miesiąc. W przypadku umów o pracę zawieranych na czas między 6 a 12 miesiącami, okres próbny może trwać maksymalnie 2 miesiące. Dotychczasowe najchętniej stosowane 3 miesiące mogą zostać ustalone w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.  

 

A jeśli chcesz działać na własny rachunek i wolisz być własnym szefem, sprawdź nasz poprzedni artykuł: Jak zostać freelancerem? 6 praktycznych wskazówek – Blog AZ.pl