Jak wygenerować JPK (Jednolity Plik Kontrolny)?


Początek 2018 roku wprowadził do większości polskich firm nowość, w postaci obowiązku generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych ma na celu uproszenie procedury kontroli przez Urząd Skarbowy. Od 1 stycznia obowiązkiem sporządzania takiego pliku zostały objęte również mikrofirmy (jednoosobowe działalności), które muszą przygotować JPK VAT, czyli listę ewidencyjną zakupu/sprzedaży usług i towarów.

Jak powinna wyglądać struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Sam Jednolity Plik Kontrolny ma docelowo zawierać znacznie więcej pozycji niż ewidencja zakupu i sprzedaży. Ministerstwo Finansów wymaga, aby od 1 lipca 2018 roku Jednolity Plik Kontrolny zawierał również:

  1. Wyciągi bankowe, czyli JPK_WB
  2. Magazyn, czyli JPK_MAG
  3. Faktury VAT, czyli JPK_FA
  4. Księgi rachunkowe, czyli KPK_KR
  5. Księgi Przychodów i Rozchodów – JPK_PKPIR
  6. Ryczałt – JPK_EWP

Powyższe dane powinny zostać sporządzone w oparciu o schemat, który uwzględnia takie części pliku jak:

  • nagłówek – zawiera dane, które umożliwiają identyfikację podmiotu (np. numer NIP, adres firmy),
  • część merytoryczna – opisuje zdarzenia, które występują w Jednolitym Pliku Kontrolnym,
  • część kontrolna – dotyczy sum kontrolnych, które są podstawą do weryfikacji danych w pliku.

Przykładowe struktury Jednolitych Plików Kontrolnych udostępniło na swojej stronie WWW Ministerstwo Finansów – http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

W celu ułatwienia w sporządzeniu takiego pliku Ministerstwo Finansów opracowało przykłady plik do uzupełnienia w programie Microsoft Excel – http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow#contents

Jak utworzyć Jednolity Plik Kontrolny w usłudze Fakturowanie AZ.pl?

Jeżeli korzystasz z usługi Fakturowanie w AZ.pl, wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zajmie Ci dosłownie kilkanaście sekund. Jeżeli wystawiłeś pierwsze faktury swoim klientom, przejdź do zakładki Ewidencje -> JPK VAT i zaznacz miesiąc, z którego chcesz wygenerować zestawienie dla Urzędu Skarbowego. Tak gotowy plik przekonwertuj i wyślij poprzez aplikację Klient JPK 2.0 (do pobrania na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/klient-jpk).

JPK Jednolity Plik Kontrolny - Fakturowanie AZ.pl